Fästingburna sjukdomar

Fästingburna sjukdomar

Fästingar är små spindeldjur som lever i skog och mark med högt gräs. De är parasiter och suger blod från djur och människor. De kan vara bärare av flera olika sjukdomar och det är därför viktigt att skydda husdjuren mot fästingangrepp. Det finns flera olika receptfria preparat att välja mellan, rådfråga gärna på ditt apotek.

Om ditt djur ändå får en fästing är det viktigt att ta bort den så fort som möjligt för att minska risken att den för över några sjukdomar. Det bästa sättet är att använda en fästingplockare. Det viktigaste är att inte klämma åt runt kroppen när man tar bort fästingen eftersom den då kan föra över smittoämnen.
Om huvudet skulle sitta kvar är det oftast inga problem, det torkar och trillar av själv.

Fästingburna sjukdomar hos hund:

Borrelia

Borrelia är en bakteriell infektionssjukdom som överförs via fästingens saliv. Ju längre tid färstingen får sitta på huden desto större är risken att smittan överförs.
Det kan ta flera månader innan hunden visa några tecken på sjukdom.
Symptomen kan variera från nedsatt allmäntillstånd, feber, trötthet, och avmagring till ömma och stela leder. Hältan kan ibland förflytta sig mellan olika ben. I sällsynta fall kan även neurologiska symptom och oregelbunden hjärtrytm förekomma.

Diagnosen ställs utifrån kliniska symptom tillsammans med ett blodprov.
Behandlingen består av antibiotika under flera veckor vilket oftast har mycket god effekt. Det finns även hundar som blir smittade men som inte utvecklar sjukdomen och sedan gör sig av med smittan på egen hand.

Nu finns det ett vaccin för att förebygga sjukdomen. Valpar kan vaccineras från 12 veckors ålder. Grundvaccinationen består av två sprutor med 3 veckors mellanrum, därefter rekommenderas årlig revaccinering för att upprätthålla skyddet.
Tänk på att vaccinationen endast skyddar mot Borrelia och inte andra fästingburna sjukdomar och är därför inget substitut för fästingskydd.

Anaplasma (tidigare kallad Ehrlichia):

Anaplasma orsakas också av en bakterie och sprids på samma sätt som Borrelia, men är mer vanligt förekommande.
Det tar ungefär 1-2 veckor från att hunden smittats tills att den börjar visa symptom. Bakterien infekterar framförallt de vita blodkropparna och medför därmed att hunden får nedsatt immunförsvar.

Symptomen kan vara något mer ospecifika än för Borrelia. Hunden kan få nedsatt allmäntillstånd, feber, trötthet, och aptitlöshet och smärta i leder. Lindrig blodbrist och mag-tarmstörningar kan också förekomma. Vissa hundar får neurologiska symptom med vinglighet och oförmåga att koordinera muskelrörelser. Även olika hudförändringar har observerats.

Diagnosen ställs utifrån kliniska symptom och blodprov.
Behandlingen består av antibiotika under flera veckor vilket oftast har mycket god effekt. Det finns även hundar som blir smittade men som inte utvecklar sjukdomen och sedan gör sig av med smittan på egen hand.

Det finns i nuläget inget vaccin mot Anaplasma utan sjukdomen förebyggs genom att förhindra fästingangepp.

TBE (Tick Borne Encephalitis):

TBE är en virusinfektion som sprids via fästingar. Det är en ovanlig sjukdom och förekommer hos några procent av fästingarna i Stockholms skärgård, Roslagen samt på Öland och Gotland. De flesta rapporterade fall kommer dock från Baltikum och centrala Europa.
Symptomen börjar uppträda 1- 2 veckor efter smitta. Därefter insjuknar hunden snabbt. Den får kraftigt nedsatt allmäntillstånd, feber, kräkningar, stelhet i nacken och huvudvärk. Sjukdomen är allvarlig då den orsakar hjärnhinneinflammation vilket kan leda till kramper och dödsfall inom ett par dagar. Det finns inget direkt botemedel och om hunden inte avlivas behandlar man bara understödjande med vätsketerapi och febernedsättande.
Många hundar kan dock smittas utan att uppvisa sjukdom, utan gör sig av med smittan på egenhand. Detta anses vara det vanligaste senariot vid smitta av TBE hos hund.

Det finns i nuläget inget vaccin mot TBE utan sjukdomen förebyggs genom att förhindra fästingangepp.

Fästingburna sjukdomar hos katt:

Borrelia och Anaplasma kan också förekomma hos katt, men är beskrivet i mycket begränsad omfattning. Symptomen liknar dock de hos hund.

Vi utför snaptest för Borrelia- och Anaplasma/Ehrlichiatest direkt i vårt laboratorium. Ring oss gärna för mer information och tidsbokning.